عبارات و عملگرها

ابتدا با دو کلمه آشنا شوید :

  • عملگر: نمادهایی هستند که اعمال خاص انجام می‌دهند.
  • عملوند: مقادیری که عملگرها بر روی آنها عملی انجام می‌دهند.

مثلاً :X+Y یک عبارت است که در آن X و Y عملوند و علامت + عملگر به حساب می‌آیند.

زبانهای برنامه نویسی جدید دارای عملگرهایی هستند که از اجزاء معمول زبان به حساب می‌آیند. سی شارپ دارای عملگرهای مختلفی از جمله عملگرهای ریاضی، تخصیصی، مقایسه‌ای، منطقی و بیتی می‌باشد. از عملگرهای ساده ریاضی می‌توان به عملگر جمع و تفریق اشاره کرد.
سه نوع عملگر در سی شارپ وجود دارد :

  • یگانی (Unary) – به یک عملوند نیاز دارد
  • دودویی (Binary) – به دو عملوند نیاز دارد
  • سه تایی (Ternary) – به سه عملوند نیاز دارد

انواع مختلف عملگر که در این بخش مورد بحث قرار می‌گیرند، عبارتند از :

  • عملگرهای ریاضی
  • عملگرهای تخصیصی
  • عملگرهای مقایسه‌ای
  • عملگرهای منطقی
  • عملگرهای بیتی

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر و اگر سوالی دارید در بخش پرسش و پاسخ مطرح بفرمایید.