بدست آوردن قالب صحیح ساعت با استفاده از ثانیه ی دریافتی

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر و اگر سوالی دارید در بخش پرسش و پاسخ مطرح بفرمایید.