بزرگ کردن حرف اول کلمات یک رشته

بزرگ کردن حرف اول کلمات یک رشته، یک برنامه کنسول ایجاد کرده و کد های زیر را در داخل آن بنویسید :

using System;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine(System.Globalization.CultureInfo.CurrentCulture.TextInfo.ToTitleCase("www.w3-fasri.com"));
      Console.ReadLine();
    }
  }
}
Www.W3-Farsi.Com

به جای رشته www.w3-farsi.com رشته های دیگر را امتحان کنید.

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر و اگر سوالی دارید در بخش پرسش و پاسخ مطرح بفرمایید.