تغییر نام یک فایل

using System.IO;
......


public static void RenameFile(string originalName, string newName)
{
	File.Move(originalName, newName);
}

originalName : نام فعلی
newName : نام جدید

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر و اگر سوالی دارید در بخش پرسش و پاسخ مطرح بفرمایید.