تکرار

ساختارهای تکرار به شما اجازه می دهند که یک یا چند دستور کد را تا زمانی که یک شرط برقرار است تکرار کنید.بدون ساختارهای تکرار شما مجبورید همان تعداد کدها را بنویسید که بسیار خسته کننده است.مثلا شما مجبورید 10 بار جمله “Hello World.” را تایپ کنید مانند مثال زیر :

cout << "Hello World." << endl;
cout << "Hello World." << endl;
cout << "Hello World." << endl;
cout << "Hello World." << endl;
cout << "Hello World." << endl;
cout << "Hello World." << endl;
cout << "Hello World." << endl;
cout << "Hello World." << endl;
cout << "Hello World." << endl;
cout << "Hello World." << endl;

البته شما می توانید با کپی کردن این تعداد کد را راحت بنویسید ولی این کار در کل کیفیت کدنویسی را پایین می اورد. راه بهتر برای نوشتن کدهای بالا استفاده از حلقه ها است. حلقه ها در ++C عبارتند از :

  • while
  • do while
  • for

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر و اگر سوالی دارید در بخش پرسش و پاسخ مطرح بفرمایید.