جلوگیری از بسته شدن فرم با دکمه های Alt+F4

برای جلوگیری از بسته شدن فرم با دکمه های Alt+F4 در رویداد KeyDown فرم کد زیر را بنویسید :

private void Form1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
{
	if (e.Alt && e.KeyCode == Keys.F4) 
	  e.SuppressKeyPress = true;   
}

یا در solution Explorer بر روی program.cs دوبار کلیک کنید و کدهای زیر را در آن بنویسید:

using System;
using System.Windows.Forms;

namespace AltF4
{
  static class Program
  {
    [STAThread]
    static void Main()
    {
      Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
      Application.AddMessageFilter(new AltF4Filter()); 
      Application.EnableVisualStyles();
      Application.Run(new Form1());
    }

    public class AltF4Filter : IMessageFilter
    {
      public bool PreFilterMessage(ref Message m)
      {
        const int WM_SYSKEYDOWN = 0x0104;
        if (m.Msg == WM_SYSKEYDOWN)
        {
          bool alt = ((int)m.LParam & 0x20000000) != 0;
          if (alt && (m.WParam == new IntPtr((int)Keys.F4)))
            return true;        
        }
        return false;
      }
    }
  }
}

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر و اگر سوالی دارید در بخش پرسش و پاسخ مطرح بفرمایید.

 1. hamid پاسخ دادن

  سلام
  من از کد بالا در رویداد KeyDown فرم استفاده کردم و کار نکرد. لطفا بررسی کنید

 2. یونس ابراهیمی پاسخ دادن

  کاملا درسته، چون شما روی رویداد دوبار کلیک نکردین و همه کد بالا رو Copy – paste کردین

 3. hamid پاسخ دادن

  بله همون جوری که آموزش دادین عمل کردم و روی فرمی که هیچ گونه شئیی داخلش نباشه جواب میده(فرم خالی) ولی اگر حتی یک button هم به فرم اضافه کنیم دیگه جواب نمیده . میشه بررسی کنید و کد صحیحش رو بنویسید.

 4. یونس ابراهیمی پاسخ دادن

  کد پایینی بهتره، ممنون از راهنماییتون

 5. hamid پاسخ دادن

  ممنون
  کار کرد .