برای ارتباط با مدیر سایت از ID تلگرام ebrahimi_younes@ استفاده نمایید. به سوالات و مشکلات برنامه نویسی پاسخ داده نمی شود.

حذف تگ های HTML از رشته در سی شارپ

تکه کد زیر تمامی تگ های HTML موجود در یک رشته را حذف می کند :

using System;
using System.Text.RegularExpressions;

namespace StripHTML
{
  class Program
  {
     const string HTML_TAG_PATTERN = "<.*?>";
     static string StripHTML(string inputString)
     { 
       return Regex.Replace(inputString, HTML_TAG_PATTERN, string.Empty);
     } 

     static void Main(string[] args)
     {
       Console.WriteLine(StripHTML("<h1>This is Test</h1>"));
       Console.ReadLine();
     }  
  }
}
This is Test

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر و اگر سوالی دارید در بخش پرسش و پاسخ مطرح بفرمایید.