حذف یک سطر از دیتاگریدویو با کلیک بر روی آن

برای حذف سطرهای Datagridview با کلیک بر روی آنها ابتدا یک دیتاگرید بر روی فرم قرار دهید و سپس خاصیت SelectionMode دیتاگرید را برابر FullRowSelect قرار دهید و بعد کدهای زیر را در رویداد Load فرم و CellClick دیتاگرید بنویسید :

using System;
using System.Windows.Forms;

namespace DeleteRowDataGridview
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      this.dataGridView1.ColumnCount = 2;
      this.dataGridView1.Rows.Add(new object[] { "Younes","ebrahimi" });
      this.dataGridView1.Rows.Add(new object[] { "Siavash", "ebrahimi" });
      this.dataGridView1.Rows.Add(new object[] { "Soroush", "ebrahimi" });
    }

    private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {      
      if (
          MessageBox.Show("هشدار","آیا از حذف سطر فعلی مطمئن هستید؟",
          MessageBoxButtons.YesNo,
          MessageBoxIcon.Warning, 
          MessageBoxDefaultButton.Button2) == System.Windows.Forms.DialogResult.Yes
        )
        {
          this.dataGridView1.Rows.RemoveAt(e.RowIndex);
        }       
    }
  }
}

برنامه را اجرا و بر روی یک سطر کلیک کنید :
Delete-row-2

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر و اگر سوالی دارید در بخش پرسش و پاسخ مطرح بفرمایید.