ذخیره عکس در متن و بازیابی آن در سی شارپ

سلام دوستان
در سی شارپ شما میتوانید یک عکس را به متن تبدیل کنید و متن را در یک فایل متنی ذخیره کنید و سپس آنرا بازیابی و نمایش دهید
imagetotext

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
	 if (openFileDialog1.ShowDialog() == System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
	{
		byte[] b = System.IO.File.ReadAllBytes(openFileDialog1.FileName);
		string s = System.Text.Encoding.Default.GetString(b);
		System.IO.File.WriteAllText(Application.StartupPath + "\s.txt", s);
		MessageBox.Show("تصویر با موفقیت در متن ذخیره شد");
	}
}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
	openFileDialog1.InitialDirectory = Application.StartupPath;
	if (openFileDialog1.ShowDialog() == System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
	{
		string s = System.IO.File.ReadAllText(openFileDialog1.FileName);
		byte[] b = System.Text.Encoding.Default.GetBytes(s);
		System.IO.MemoryStream ms = new System.IO.MemoryStream(b);
		Image img = Image.FromStream(ms);
		pictureBox1.Image = img;
	}
}

لینک دانلود:

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر و اگر سوالی دارید در بخش پرسش و پاسخ مطرح بفرمایید.

  1. اسماعیل ابراهیمی پاسخ دادن

    فکر می کنم واسه عکس های امنیتی خوبه !
    مرسی