سری فیبوناچی

در ریاضیات سری فیبوناچی به دنباله‌ای از اعداد گفته می‌شود که در آن غیر از دو عدد اول اعداد بعدی از جمع دو عدد قبلی خود بدست می‌آید.

کد  زیر نحوه محاسبه  15 جمله اول این سری را نمایش می دهد :

using System;

namespace Fibonacci
{
  class Program
  {
    public static int Fibonacci(int n)
    {
      int a = 0;
      int b = 1;
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        int temp = a;
        a = b;
        b = temp + b;
      }
      return a;
    }

    static void Main()
    {
      for (int i = 0; i < 15; i++)
      {
        Console.WriteLine(Fibonacci(i));
      }
      Console.ReadLine();
    }
  }
}
0
1
1
2
3
5
8
13
21
34
55
89
144
233
377

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر و اگر سوالی دارید در بخش پرسش و پاسخ مطرح بفرمایید.

 1. h.gheidrlou پاسخ دادن

  درکجاها استفاده میشه درکل به چه دردی میخوره؟