سیستم ثبت مشخصات فردی – بدون استفاده از معماری سه لایه

قبل از پرداختن به معماری 3 لایه و توضیح مزایای آن ابتدا یک پروژه را بدون استفاده از این تکنیک توضیح می دهیم .  یک پروژه از نوع Windows Application ایجاد کرده و نام آن را PhoneBook بگذارید . بعد از ایجاد پروژه کنترل هایی مانند شکل زیر را بر روی فرم قرار دهید :

NoLayer -1

خصوصیات Text و Name کنترل هایی که شماره گذاری شده اند را به صورت جدول زیر تغییر دهید :

Label Name Text
1 txtName
2 txtFamily
3 btnInsert درج
4 btnDelete حذف
5 btnUpdate ویرایش

در برنامه فوق قصد داریم که مشخصات افراد را در بانک اطلاعاتی ذخیره کنیم . برای اینکار یک بانک اطلاعاتی به شکل زیر ایجاد می کنیم :

Three Layer - 2

Three Layer - 3

Three Layer - 4

Three Layer - 5

Three Layer - 7

Three Layer - 8

Three Layer - 9

Three Layer - 11

Three Layer - 10

Three Layer - 12

Three Layer - 14

Three Layer - 15

حال که ظاهر و دیتابیس برنامه را طراحی و ایجاد کردید در درس های آینده درباره ارتباط با دیتابیس توضیح می دهیم.

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر و اگر سوالی دارید در بخش پرسش و پاسخ مطرح بفرمایید.