عملگر شرطی

عملگر شرطی (?:) در سی شارپ مانند دستور شرطی if…else عمل می‌کند. در زیر نحوه استفاده از این عملگر آمده است:

<condition> ? <result if true> : <result if false>

عملگر شرطی تنها عملگر سه تایی سی شارپ است که نیاز به سه عملوند دارد، شرط، یک مقدار زمانی که شرط درست باشد و یک مقدار زمانی که شرط نادرست باشد. اجازه بدهید که نحوه استفاده این عملگر را در داخل برنامه مورد بررسی قرار دهیم.

public class Program
{
  public static void Main()
  {
    string pet1 = "puppy";
    string pet2 = "kitten";
    string type1;
    string type2;

    type1 = (pet1 == "puppy" ) ? "dog" : "cat";
    type2 = (pet2 == "kitten") ? "cat" : "dog";
  }
}

برنامه بالا نحوه استفاده از این عملگر شرطی را نشان می‌دهد. خط یک به صورت زیر ترجمه می‌شود: اگر مقدار pet1 برابر با puppy سپس مقدار dog را در type1 قرار بده در غیر این صورت مقدار cat را type1 قرار بده. خط دو به صورت زیر ترجمه می‌شود: اگر مقدار pet2 برابر با kitten سپس مقدار cat را در type2 قرار بده در غیر این صورت مقدار dog. حال برنامه بالا را با استفاده از دستور if else می‌نویسیم:

if (pet1 == "puppy")
  type1 = "dog";
else
  type1 = "cat";

هنگامی که چندین دستور در داخل یک بلوک if یا else دارید از عملگر شرطی استفاده نکنید چون خوانایی برنامه را پایین می‌آورد.

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر و اگر سوالی دارید در بخش پرسش و پاسخ مطرح بفرمایید.

 1. tahlilco پاسخ دادن

  با سلام و خسته نباشین من کتاب شمارا دانلود کردم از اینکه واقعا برای استفاده آن سعی و تلاش نموده اید کمال تشکر را دارم و همچنین از نوشته ها و مقالات سایتتون استفاده می کنم خیلی عالی و پرمحتوا می باشند فقط از شما یک درخواست دارم و آن این است که در رابطه با Entity Framework نیز مقاله و یا نوشته ای در سایت
  قرار بدهید موفق و پیروز باشید.