متدهای توسعه یافته LINQ با مثال

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر و اگر سوالی دارید در بخش پرسش و پاسخ مطرح بفرمایید.

 1. seyedhosseinhosseinikhalili پاسخ دادن

  با سلامدر درمتد ToDictionary عبارت
  var animals = list.ToDictionary(x = > x, x => true);
  به صورت زیر تصحیح گردد
  var animals = list.ToDictionary(x => x, x => true);

 2. seyedhosseinhosseinikhalili پاسخ دادن

  به علت وجود فاصله بین = , < برنامه error میگیرد