لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر و اگر سوالی دارید در بخش پرسش و پاسخ مطرح بفرمایید.

 1. seyedhosseinhosseinikhalili پاسخ دادن

  سلام این متن
  if (String.Compare(str1, str2, true))
  {
  Console.WriteLine(“The strings are equal.”);
  }
  با متن مشابه از ۵۰۴کتاب یکفرق جزیی دارد کدام درست است
  متن کتاب به صورت زیر است
  (==۰)if (String.Compare(str1, str2, true))
  {
  Console.WriteLine(“The strings are equal.”);
  }