برای ارتباط با مدیر سایت از ID تلگرام ebrahimi_younes@ استفاده نمایید. به سوالات و مشکلات برنامه نویسی پاسخ داده نمی شود.

نمایش عکس داخل PictureBox در برنامه Windows Photo Viewer

برای نمایش عکس داخل کنترل PictureBox در برنامه WindowsPhotoViewer به شکل زیر عمل می کنیم .

ابتدا یک کنترل PictureBox و یک  Button را روی فرم قرار داده

1

سپس کد زیر را در رویداد کلیک Button بنویسید :

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{      
	OpenFileDialog openFileDialog1 = new OpenFileDialog();
	openFileDialog1.Filter = "Image Files|*.bmp;*.jpg;*.jpeg;*.png;*.gif";

	if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
	{
		this.pictureBox1.Image = Image.FromFile(openFileDialog1.FileName);
		this.pictureBox1.Tag = openFileDialog1.FileName;
	}
}

و در رویداد کلیک PictureBox کد زیر را بنویسید :

private void pictureBox1_Click(object sender, EventArgs e)
{
	if (pictureBox1.Tag != null)
	{
		System.Diagnostics.Process imageViewerProcess = new System.Diagnostics.Process();
		imageViewerProcess.StartInfo.CreateNoWindow = false;
		imageViewerProcess.StartInfo.FileName = "rundll32.exe";
		imageViewerProcess.StartInfo.Arguments =
        @"C:\WINDOWS\System32\shimgvw.dll,ImageView_Fullscreen "
	                + pictureBox1.Tag.ToString();
		imageViewerProcess.Start();
	}
}

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر و اگر سوالی دارید در بخش پرسش و پاسخ مطرح بفرمایید.

 1. AlirezaKamyab پاسخ دادن

  سلام سایتتون خیلی عالیه
  ممنون

  • یونس ابراهیمی پاسخ دادن

   خواهش می کنم، چشم

 2. AlirezaKamyab پاسخ دادن

  سلام اگه میشه فیلتر کردن listbox با استفاده از textbox بزارین