پر کردن لیست باکس با رنگ های سیستمی

برای این کار می توان کد زیر را در رویداد Load فرم نوشت :

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
	string[] colorNames;
	colorNames = System.Enum.GetNames(typeof(KnownColor));
	listBox1.Items.AddRange(colorNames);
}

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر و اگر سوالی دارید در بخش پرسش و پاسخ مطرح بفرمایید.