کلاس CheckedListBox

 

خواص

خاصیت توضیح
CheckOnClick مشخص می کند که آیا جعبه تیک کنار هر آیتم با هر بار کلیک، تیک بخورد یا نه؟ در حالت عادی ابتدا باید آیتم انتخاب و سپس جعبه تیک آن تیک بخورد.
ColumnWidth وقتی خاصیت Multicolumn برابر True باشد و کنترل چند ستونی باشد عرض ستون ها را مشخص می کند.
FormatString مشخص می کند که مقادیر به صورت قالب بندی نمایش داده شوند یا نه؟
HorizontalExtent عرضی که کنترل به صورت افقی جا به جا می شود (اسکرول افقی)، در صورتی که HorizontalScrollbar دارای مقدار True باشد را مشخص می کند.
HorizontalScrollbar مشخص می کند که آیا اسکرول افقی نمایش داده شود یا نه؟
IntegralHeight باعث می شود که مقادیر به صورت کامل نمایش داده شوند. مثالی از این خاصیت در آموزش CheckedListBox همین سایت وجود دارد.
ItemHeight ارتفاعی که هر آیتم می تواند داشته باشد را مشخص می کند.
Items از طریق این خاصیت می توان آیتم های CheckedListBox را مشخص کرد.
MultiColumn با این خاصیت می توان آیتم های CheckedListBox را در چند ستون نمایش داد.
ScrolllwaysVisible مشخص می کند که آیا نوار عمودی همیشه نمایش داده شود یا نه؟
Sorted مشخص می کند که آیا آیتم ها بر طبق حروف الفبا مرتب شوند یا نه؟
ThreeDCheckBoxes حالت نمایش CheckBox را مشخص می کند ، این خاصیت دو مقدار دارد.flat : ظاهر چک باکس دو بعدی است.Normal : ظاهر چک باکس 3بعدی است.

 

متدها

متد توضیح
GetItemChecked به ما می گوید که یک آیتمی با یک اندیس مشخص چک خورده است یا خیر.
GetItemCheckState مقدار CheckState ،آیتمی با یک اندیس مشخص را بر می گرداند.
SetItemChecked آیتمی با اندیس مشخص را تیک می زند یا تیک آنرا بر می دارد.
SetItemCheckState حالت چک ، یک آیتم با اندیس مشخص را تعیین می کند.

 

رویدادها

رویداد توضیح
SelectedIndexChanged زمانی روی می دهد که خاصیت SelectedIndex یا مجموعه SelectedIndices تغییر کند.
SelectedValueChanged زمانی روی می دهد که خاصیت SelectedValue تغییر کند.

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر و اگر سوالی دارید در بخش پرسش و پاسخ مطرح بفرمایید.