کلاس ComboBox

 

خاصیت

خاصیت توضیح
AutoCompleteCustomSource با استفاده از این Property شما می توانید یک لیست انتخابی ایجاد کنید
تا هنگامی که متنی در داخل ComboBox تایپ می شود نزدیکترین معادل رو از این لیست جستجو کنه . البته
برای اینکه این لیست به عنوان مرجع قرار بگیرد ، شما می بایست مقدار پراپرتی AutoCompleteSource رو
برابر با CustomSource قرار بدید .
AutoCompleteMode این خاصیت دارای چهار مقدارSuggest ،Append ، SuggestAppend و None می باشد که :
مقدار None مقدار پیش فرض می باشد .

در صورتی که مقدار این خاصیت برابر با Suggest باشد ، در صورتی که معادلی نزدیک به مقدار تایپ شده در منبع تعیین شده پیدا شود ، لیستی در پائین ComboBox باز شده و معادلها در آن لیست نمایش می شود و شما می توانید به دلخواه مقدار موردنظر خود را انتخاب کنید.

در صورتی که مقدار این خاصیت برابر با Append باشد، نزدیکترین معادل به متن تایپ شده به ادامه متنی که شما تایپ کرده اید اضافه می شود .

در صورتی که مقدار این پراپرتی برابر با SuggestAppend باشد ، نزدکیترین معادل به متن تایپ شده به ادامه متنی که شما تایپ کرده اید اضافه شده و لیستی در زیر ComboBox باز می شود و سایر معادلها را در آن نمایش می دهد.

DataSource منبع داده ای که این کنترل برای گرفتن داده هایش از آنها استفاده می کند
DropDownHeight ارتفاع نوار کرکره ای بر حسب پیکسل را مشخص می کند
DropDownStyle ظاهر combo box را مشخص می کند.
DropDownWidth عرض قسمت پایین افتادنی کنترل بر حسب پیکسل را مشخص می کند.
DroppedDown مشخص می کند که آیا قسمت پایین افتادنی combo box نمایش داده شود یا نه؟
SelectedIndex شماره (index) آیتم انتخاب شده را مشخص می کند.هر آیتم یک شماره دارد که از
0 تا ( 1 – تعداد آیتم ها) است. مقدار 1- مشخص می کند که هیچ آیتمی انتخاب نشده است.
SelectedItem آیتم انتخاب شده را بر می گرداند.
MaxDropDownItems بیشترین تعداد آیتمی که قرار است در قسمت پایین افتادنی کنترل نمایش داده شود را مشخص می کند.

و خاصیت دیگر که کمی نیاز به توضیح دارد :

AutoCompleteSource AllSystemSources تمام معادلهای موجود در FileSystem و URL ها را به عنوان منبع معادلگیری قرار می دهد
AllUrl معادلهای موجود در HistoryList و RecentlyUsedList را به عنوان منبع قرار می دهد .
CustomSource قدارهای وارد شده در AutoCompleteStringCollection(مقدارهائی که در خاصیت AutoCompleteCustom وارد می کنیم) را به عنوان منبع معادل گیری قرار می دهد .
FileSystemDirectories تنها نام شاخه ها را به عنوان منبع قرار میدهد .
HistoryList مقادیر موجود در History را به عنوان منبع قرار می دهد .
ListItems مقدارهای ComboBox مقدارهائی که در خاصیت Items می توان اضافه کرد، را به عنوان منبع قرار می دهد .
None مقدار پیش فرض این پراپرتی که ویژگی AutoComplete را غیرفعال می کند .
RecentlyUsedList آخرین URL های بازدید شده را به عنوان منبع قرار می دهد .

 

متدها

متد توضیحات
FindString(String) اندیس اولین آیتمی که با رشته مورد نظر ما شروع می شود را بر می گرداند.
FindString(String, Int32) اندیس اولین آیتمی که با رشته مورد نظر ما شروع می شود را بر می گرداند. البته پارامتر دو را خودمان مشخص می کنیم که جستجو از فلان اندیس شروع شود و بزرگی و کوچکی حروف مدنظر نباشد.
FindStringExact(String) اولین آیتمی که با رشته مورد نظر ما مطابقت داشته باشد را بر می گرداند.
FindStringExact(String, Int32) اولین آیتم بعد از اندیسی که ما مشخص کرده ایم و با رشته مورد نظر ما مطابقت داشته باشد را بر می گرداند.

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر و اگر سوالی دارید در بخش پرسش و پاسخ مطرح بفرمایید.