کلاس DateTime

کلاس DateTime کلاسی از دات‌نت است، که به شما اجازه استفاده، ذخیره، و دستکاری ساعت و تاریخ را می‌دهد. این کلاس دارای متدهایی برای دستکاری تاریخ مانند اضافه و کم کردن روزها، ماه‌ها، یا سال‌ها و مطابق کردن آنها با تاریخ جاری را می‌دهند. همچنین دارای متدهایی است که تاریخ را به اشکال متفاوتی نشان می‌دهند. کد زیر نحوه استفاده از کلاس DateTime را نشان می‌دهد.

using System;

public class Program
{
  public static void Main()
  {
    DateTime newyear = new DateTime(2010, 12, 25);

    Console.WriteLine(newyear.ToString());
  }
}
12/25/2010 12:00:00 AM

از یک سازنده که سال و ماه و روز را قبول می‌کند برای مقدار دهی به شیء DateTime و همچنین از متد ToString() کلاس DateTime برای نمایش تاریخ و ساعت استفاده می‌کنیم. متد ToString() در حالت پیشفرض شیء DateTime شما را به فرمت زیر نمایش می‌دهد : MM/DD/YYYY HH:MM:SS AM/PM.
با متدهای مختلفی که فرمت خروجی را با فرمت‌های دیگری نمایش می‌دهند در آینده آشنا می‌شوید. کلاس DateTime دارای چندین سازنده است که می‌توانید از آنها استفاده کنید. جدول زیر لیست سازنده‌های متداول این کلاس را نشان می‌دهد:

سازنده‌ها
DateTime()
DateTime(int year, int month, int day)
DateTime(int year, int month, int day, int hour, int minute, int second)
DateTime(int year, int month, int day, int hour,int minute, int second, int millisecond)

سازنده پیشفرض، تاریخ را به صورت 01/01/0001 12:00:00 AM نشان می‌دهد. برای به دست آوردن تاریخ و ساعت جاری، می‌توان از خاصیت استاتیک Now کلاس DateTime استفاده کرد. برای به دست آوردن فقط تاریخ جاری می‌توان از خاصیت Today استفاده کرد.

DateTime now = DateTime.Now;
DateTime today = DateTime.Today;

برای نمایش شیء DateTime به صورت‌های دیگر می‌توان از چندین متد که در زیر نشان داده شده‌اند استفاده کرد :

متد نمونه خروجی
ToLongDateString() Saturday, Octoboer 2, 2010
ToLongTimeString() 4:14:18 PM
ToShortDateString() 10/2/2010
ToShortTimeString() 4:14 PM

حتی می‌توان از متد String.Format() برای سفارشی کردن خروجی‌ها استفاده کرد.

Specifier نوع مثال خروجی
dd Day {0:dd} 10
ddd Day name {0:ddd} Tue
dddd Full Day Name {0:ddd} Tuesday
f, ff, … Second Fractions {0:fff} 932
gg, … Era {0:gg} A.D.
hh 2 digit hour {0:hh} 10
HH 2 digit hour,
24hr format
{0:HH} 22
mm Minute 00-59 {0:mm} 38
MM Month 01-12 {0:MM} 12
MMM Month abbreviation {0:MMM} Dec
MMMM Full month name {0:MMMM} December
ss Seconds 00-59 {0:ss} 46
tt AM or PM {0:tt} PM
yy Year, 2 digits {0:yy} 02
yyyy Year {0:yyyy} 2002
zz Timezone offset,
2 digits
{0:zz} -05
zzz Full timezone
offset
{0:zzz} -05:00
: Seperator {0:hh:mm:ss} 10:43:20
/ Seperator {0:dd/MM/yyyy} 10/2/2010

به عنوان مثال :

Console.WriteLine("The current date is {0:dd/MM/yyy}", DateTime.Now);
The current date is 10/2/2010

 

متدهای DateTime

کلاس DateTime متدهای زیادی برای کار کردن با ساعت و تاریخ در اختیار کاربر قرار می‌دهد. برخی از این متدها در زیر نشان داده شده است :

متد توضیح
AddDays() به وسیله این متدها می‌توان مقادیری را به شیء DateTime اضافه و یا مقادیری را از آن کم کرد.
AddHours()
AddMilliseconds()
AddMinutes()
AddMonths()
AddSeconds()
AddTicks()
AddYears()
Equals() نشان می‌دهد که آیا شیء DateTime با آرگومان DateTime ارسال شده به متد برابر است یا نه
ToUniversalTime() مقدار نمونه DateTime را به ساعت جهانی تبدیل می‌کند.
DaysInMonth() Static. تعداد روزهای یک ماه را بر می گرداند.
IsLeapYear() Static. نشان می‌دهد که آیا سال مشخص شده یک سال کبیسه است یا نه

در جدول زیر لیست برخی از خواص (proerty) کلاس DateTime نشان داده شده است :

خاصیت توضیح
Date تاریخ را بر می‌گرداند.
Day نشان می‌دهد که چندمین روز ماه جاری است.
DayOfWeek نشان می‌دهد که چه روزی از هفته است (مثلاً شنبه یا …) .
DayOfYear نشان می‌دهد که چندمین روز سال جاری است (مثلاً 125 مین روز).
Hour ساعت را نشان می‌دهد.
Millisecond میلی ثانیه را نشان می‌دهد.
Minute دقیقه را نشان می‌دهد.
Month نشان می‌دهد که چندمین ماه سال جاری است
Second ثانیه را نشان می‌دهد.
TimeOfDay نشان می‌دهد که چه ساعتی از روز است.
Year برای نشان دادن سال به کار می‌رود.
Now Static. تاریخ و ساعت جاری را نشان می‌دهد.
Today Static. فقط تاریخ جاری را نشان می‌دهد.
UtcNow Static. تارخ و ساعت جاری محلی را نشان می‌دهد.

در مثال زیر در مورد نحوه استفاده از متدها و خواص کلاس DateTime آمده است :

using System;

public class Program
{
  public static void Main()
  {
    DateTime myDate = DateTime.Now;

    Console.WriteLine("Year: " + myDate.Year);
    Console.WriteLine("Month: " + myDate.Month);
    Console.WriteLine("Day: "  + myDate.Day);
    Console.WriteLine("Today is {0}.", myDate.DayOfWeek.ToString());

    //Assign newDate with the current date added by 3 days
    DateTime newDate = myDate.AddDays(3);
    Console.WriteLine("The date 3 days from now is {0}.", newDate.ToShortDateString());

    //Assign newdate with the current date subtracted by 3 days
    newDate = myDate.AddDays(-3);
    Console.WriteLine("The date 3 days ago is {0}.", newDate.ToShortDateString()); 
  }
}
Year: 2010
Month: 10
Day: 3
Today is Sunday.
The date 3 days from now is 10/6/2010.
The date 3 days ago is 9/30/2010.

همانطور که مشاهده می‌کنید از خواص کلاس DateTime برای نمایش جداگانه اجزاء تاریخ استفاده کرده‌ایم. در مثال بالا نشان داده شده است که چطور به وسیله کم یا زیاد کردن روزها می‌توان مقدار شیء DateTime را اصلاح کرد. مثلاً برای کم کردن 3 روز از شیء، از یک عدد منفی استفاده کرده‌ایم. همچنین متد ToShortDateString() برای نمایش شکل کوتاه تاریخ به کار می‌رود.

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر و اگر سوالی دارید در بخش پرسش و پاسخ مطرح بفرمایید.

 1. فاضل پاسخ دادن

  سلام
  دمتون گرم مطلب بسیار مفیدی بود
  خدا قوت