کلاس Directory

به علت فراوانی متدها و رویدادها این پست به مرور آپدیت می شود.

متد توضیح
CreateDirectory پوشه و یا زیر پوشه ای را در یک مسیر مشخص ایجاد می کند مگر اینکه از قبل وجود داشته باشند.
Delete پوشه ای را حذف می کند.
EnumerateDirectories مجموعه ای شمارشی از نام پوشه های یک مسیر خاص را برمی گرداند.
EnumerateFiles مجموعه ای شمارشی از نام فایل های یک مسیر خاص را برمی گرداند.
Exists تشخیص می دهد که آیا در یک مسیر مشخص، پوشه ای از قبل وجو دارد یا نه؟
GetCreationTime تاریخ ایجاد پوشه را بر می گرداند.
GetCurrentDirectory پوشه ای را که کاربر در حال کار بر روی آن است را بر می گرداند.
GetDirectories نام همه زیر پوشه های یک پوشه را بر می گرداند.
GetFiles نام فایل های موجود در یک پوشه را بر می گرداند.
GetFileSystemEntries نام همه فایل ها و زیر پوشه های یک مسیر مشخص را بر می گرداند.
GetLastAccessTime تاریخ و زمان آخرین دسترسی به یک فایل یا پوشه را بر می گرداند.
GetLastWriteTime تاریخ و زمان آخرین باری که پوشه دستکاری شده است را بر می گرداند.
GetLogicalDrives نام درایوهای موجود در کامپیوتر را بر می گرداند.
GetParent پوشه والد یک مسیر مشخص را بر می گرداند.
Move یک فایل یا یک پوشه و محتویات آن را به یک مکان جدید منتقل می کند.

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر و اگر سوالی دارید در بخش پرسش و پاسخ مطرح بفرمایید.