کنترل ToolStripContainer

از کنترل ToolStripContainer، به عنوان یک دربرگیرنده، برای نوار ابزارها استفاده می‌شود. می‌توانید آرایش و مکان نوار ابزارها را داخل این کنترل تعیین کنید. این کنترل متشکل از تعدادی ToolStripPanel است که کنترل‌های ToolStrip مختلف داخل آنها قرار می‌گیرند. به طور پیشفرض، 4 پنل در هر طرف ToolStripContainer وجود دارد.
toolstrip-container-control-1001
در زیر تعدادی از خصوصیت‌های مهم کنترل توضیح داده شده است:

خاصیت توضیح
BottomToolStripPanel کنترل ToolStripPanel پایینی را بر می‌گرداند.
BottomToolStripPanelVisible تعیین می‌کند که ToolStripPanel پایینی نمایش داده شود یا نه؟
ContentPanel پنل مرکزی کنترل را بر می‌گرداند.
LeftToolStripPanel ToolStripPanel سمت چپ را بر می‌گرداند.
LeftToolStripPanelVisible تعیین می‌کند که ToolStripPanel چپ نمایش داده شود یا نه؟
RightToolStripPanel کنترل ToolStripPanel سمت راست را بر می‌گرداند.
RightToolStripPanelVisible مشخص می‌کند که ToolStripPanel سمت راست نمایش داده شود یا نه؟
TopToolStripPanel کنترل ToolStripPanel بالایی را بر می‌گرداند.
TopToolStripPanelVisible مشخص می‌کند که ToolStripPanel بالایی نمایش داده شود یا نه؟

اجازه دهید در عمل از این کنترل استفاده کنیم. یک پروژه Windows Forms Application ایجاد کنید و نام آن را ToolStripContainerDemo بگذارید. یک ToolStripContainer از قسمت Menus & Toolbars جعبه ابزار بر روی فرم قرار دهید. مقدار خاصیت Dock کنترل را برابر Fill قرار دهید.
toolstrip-container-control-1022
در حالت پیشفرض فقط ToolStripPanel بالایی نمایش داده می‌شود. شما می‌توانید ToolStrip های مختلفی را در داخل این پنل قرار دهید. فلش‌های کناری به شما این امکان را می‌دهند که پنل های مختلفی را اضافه کنید. به عنوان مثال با کلیک بر روی فلش سمت چپ یک ToolStripPanel جدید ایجاد می‌شود که می‌توانید ToolStrip های مختلفی را در آن قرار دهید.
toolstrip-container-control-1022
اجازه دهید دو ToolStrip را در پنل بالایی قرار دهیم. همچنین به هر کدام از آنها سه ToolStripButtons اضافه کنیم.
toolstrip-container-control-1004
به این نکته توجه کنید که هنگامی که یک ToolStrip جدید اضافه می‌کنید، کنترل جدید در زیر یا جلوی کنترل قبلی قرار می‌گیرد. همچنین سایز پنل برای جای دادن ToolStrip ها به طور خودکار تغییر می‌کند. برنامه را اجرا و نوار ابزاها را مشاهده کنید. با کلیک کردن یا کشیدن دستگیره جابه جایی هر ToolStrip، می‌توان مکان یا آرایش آن را تغییر داد. به عنوان مثال می‌توانید دومین ToolStrip را به بالای اولین ToolStrip کشیده تا در کنار آن قرار گیرد.
toolstrip-container-control-1005
یاد آوری می‌کنیم که یک ToolStripPanel به ناحیه سمت چپ ToolStripContainer اضافه کرده‌ایم. اگر این ناحیه خالی باشد در زمان اجرا مخفی است. ولی شما می‌توانید یه کنترل ToolStrip را به مانند شکل زیر در آن قرار دهید.
toolstrip-container-control-1006
به قسمت طراحی فرم برگردید. اگر می‌خواهید که کنترل ToolStrip تمامی سطر یا ستون را اشغال کند مقدار خاصیت Stretch ان را برابر true قرار دهید.
toolstrip-container-control-1007
برای غیر فعال کردن امکان تغییر مکان ToolStrip باید خاصیت GripStyle آنرا برابر Hidden قرار دهید.
toolstrip-container-control-1008
همچنین می‌توانید ToolStripPanels های که نیاز ندارید را غیر فعال کنید. برای این کار ToolStripContainer را انتخاب، روی دکمه کوچک بالا سمت راست آن کلیک کنید تا پنجره Smart Task نمایان شود. تیک پنل هایی که نیاز ندارید را بر دارید.
toolstrip-container-control-1009

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر و اگر سوالی دارید در بخش پرسش و پاسخ مطرح بفرمایید.