مانده تا پایان تخفیف ۳۰ درصدی آموزش های ویدئویی سایت (کلیک کنید)

اضافه کردن یک گره (Node) به گره انتخاب شده در TreeView

در این مثال یک گره به گره انتخاب شده از کنترل TreeView  اضافه می شود .

TreeNode node = treeView1.SelectedNode;
node.Nodes.Add("New node below selected node");

 

تشریح کد

این مثال نیازمند :
یک کنترل TreeView به نام treeView1 می باشد

 

خطاهای احتمالی

این کد ممکن است باعث خطاهای زیر گردد :
اگر کنترل TreeView هیچ گره ای نداشته باشد یا هیچ گره ای از کنترل TreeView انتخاب نشده باشد یک استثنا از کلاس NullReferenceException رخ خواهد داد .

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر و اگر سوالی دارید در بخش پرسش و پاسخ مطرح بفرمایید.