لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر و اگر سوالی دارید در بخش پرسش و پاسخ مطرح بفرمایید.

 1. Omid پاسخ دادن
  private void Form1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
  {
     if (e.KeyData== Keys.Escape)
     {
          Application.Exit();
     }
  }