مطالب قدیمی تر

توضیحات

وقتی که کدی تایپ می کنید شاید بخواهید که متنی جهت یادآوری وظیفه آن کد به آن اضافه کنید. در سی شارپ (و

کاراکترهای کنترلی

کاراکترهای کنترلی کاراکترهای ترکیبی هستند که با یک بک اسلش (\) شروع می شوند و به دنبال آنها یک حرف یا عدد می

علامت @

متغیرها

انواع ساده

استفاده از متغیرها

ثابت ها

تبدیل ضمنی

تبدیل صریح

تبدیل با استفاده از کلاس Convert