برای ارتباط با مدیر سایت از ID تلگرام ebrahimi_younes@ استفاده نمایید. به سوالات و مشکلات برنامه نویسی پاسخ داده نمی شود.

مطالب قدیمی تر

وراثت

وراثت به یک کلاس اجازه می دهد که خصوصیات یا متدهایی را از کلاس دیگر به ارث برد.

کپسوله کردن (Encapsulation)

کپسوله کردن (تلفیق داده ها با یکدیگر) یا مخفی کردن اطلاعات فرایندی است که طی آن اطللاعات حساس یک موضوع از دید کاربر مخفی می شود

سطح دسترسی

سطح دسترسی مشخص می کند که متدها یا فیلدهای یک کلاس در چه جای برنامه قابل دسترسی هستند.

مخرب ها (Destructors)

مخرب ها نقطه مقابل سازنده ها هستند. مخرب ها متدهای خاصی هستند که هنگام تخریب یک شی فراخوانی می شوند.

سازنده ها (Constructors)

سازنده ها متدهای خاصی هستند که وجود آنها برای ساخت اشیا لازم است. آنها به شما اجازه می دهند که مقادیری را به

کلاس

کلاس به شما اجازه می دهد یک نوع داده ای که توسط کاربر تعریف می شود و شامل فیلدها و متدها است را

برنامه نویسی شیء گرا (Object Oriented Programming )

برنامه نویسی شی گرا (OOP) شامل تعریف کلاسها و ساخت اشیاء مانند ساخت اشیاء در دنیای واقعی است.برای مثال یک ماشین را در

شمارش (Enumeration)

Enumeration یا شمارش راهی برای تعریف داده هایی است که می توانند مقادیر محدودی که شما از قبل تعریف کرده اید را بپذیرند.

بازگشت (Recursion)

بازگشت (Recursion)، فرایندی است که در آن متد مدام خود را فراخوانی می کند تا زمانی که به یک مقدار مورد نظر برسد.

سربارگذاری متدها

سربارگذاری متدها (Method Overloading) به شما اجازه می دهد که دو متد با نام یکسان تعریف کنید که دارای امضا و تعداد پارامترهای مختلف هستند.